Op 9 april 2020 gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) een vrijstelling voor het eenvoudig in de handel brengen van desinfectiemiddelen af. De vrijstelling is van toepassing op biociden die regulier tot de Nederlandse markt zijn toegelaten tegen virussen (waaronder SARS-CoV-2), voor de desinfectie van handen (PT1) of oppervlakken (PT2) in de zorgsector. De vrijstelling is ook van toepassing op de middelen die tijdelijk zijn vrijgesteld op grond van de tijdelijke vrijstellingen voor handdesinfectie en desinfectiemiddelen voor oppervlakken.

Het is door deze vrijstelling toegestaan om deze desinfectiemiddelen op de markt te brengen:

  1. in verpakkingen anders dan is gespecificeerd in de toelating;
  2. geproduceerd op locaties anders dan is gespecificeerd in de toelating;
  3. voorzien van een etiket, anders dan in de Nederlandse taal, in het Engels;
  4. geleverd in gebruiksklare verdunningen, anders dan de geconcentreerde oplossing zoals die is gespecificeerd in de toelating

De vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 3 april 2020 en loopt tot en met 29 september 2020.