Door de uitbraak van COVID-19 is de vraag naar desinfectiemiddelen sterk toegenomen. Zowel in de professionele zorg maar ook in andere professionele omgevingen, zoals winkels, kantoren en in het openbaar vervoer. Om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen gaf het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)) vanaf maart 2020 verschillende tijdelijke vrijstellingen af voor de professionele gebruikers. De huidige vrijstellingen lopen in september af. Omdat er nog steeds sprake is van mogelijke tekorten zijn aansluitend hierop nog éénmaal zes vrijstellingen afgegeven.

De volgende zes vrijstellingen zijn op 31 augustus en 1 september 2020 in de Staatscourant gepubliceerd:

 1. Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020.
  De biociden mogen alleen verkocht worden aan professionele gebruikers en gebruikt worden in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.
  De vrijstelling wordt verleend van 10 september 2020 tot en met 4 maart 2021.
 2. Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie WHO-formuleringen COVID-19 2020.
  De biociden mogen alleen verkocht worden aan professionele gebruikers en gebruikt worden in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.
  De vrijstelling wordt verleend van 11 september 2020 tot en met 4 maart 2021.
 3. Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie apotheken COVID-19 2020.
  De betreffende biociden mogen alleen verstrekt worden aan en gebruikt worden door professionele zorgaanbieders.
  De vrijstelling wordt verleend van 6 september 2020 tot en met 4 maart 2021.
 4. Tweede tijdelijke vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken COVID-19 2020.
  De biociden mogen alleen verkocht worden aan professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie volgens de in de toelating opgenomen gebruiksvoorschriften. De biociden mogen ook alleen aangeprezen aan en gebruikt worden door professionele zorgaanbieders en de farmaceutische industrie.
  De vrijstelling wordt verleend van 21 september 2020 tot en met 4 maart 2021.
 5. Tweede tijdelijke vrijstelling handdesinfectie 70% alcohol en professioneel gebruik COVID-19 2020.
  De biociden mogen alleen verkocht worden aan professionele gebruikers en gebruikt worden in een bedrijfs- of beroepsmatige omgeving.
  De vrijstelling wordt verleend van 10 september 2020 tot en met 4 maart 2021.
 6. Tweede tijdelijke vrijstelling eenvoudig in de handel brengen desinfectiemiddelen COVID-19 2020.
  Deze vrijstelling is van toepassing op biociden die regulier zijn toegelaten tegen het coronavirus voor handdesinfectie in PT01 en voor de desinfectie van oppervlakken in de zorg in PT02. Deze vrijstelling is ook van toepassing op biociden die zijn vrijgesteld met de ‘Tijdelijke vrijstelling handdesinfectie COVID-19 2020’ (Stcrt. 2020, nr. 16831) en de ‘Vrijstelling desinfectiemiddelen oppervlakken COVID-19 2020’ (Stcrt. 2020, nr. 19177). Met dit besluit worden biociden voor handdesinfectie en desinfectie van oppervlakken tijdelijk vrijgesteld van een aantal vereisten van verpakkingen en productielocaties. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de middelen bij de eindgebruiker te krijgen.

  De vrijstelling wordt verleend van 30 september 2020 tot en met 4 maart 2021.

Bedrijven die hun middel na afloop van de vrijstellingsperiode op de markt willen houden, hebben een toelating of een uitbreiding van de huidige toelating nodig. Deze bedrijven werden in juli al door het ministerie van IenW opgeroepen om met spoed aanvragen voor toelatingen in te dienen.