Bedrijven en distributeurs die gebruik maken van de tijdelijke vrijstellingen voor (hand)desinfectiemiddelen worden door het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) opgeroepen om aanvragen voor toelatingen in te dienen. Dit staat in een e-mail die IenW deze week naar belanghebbenden heeft gestuurd. Het Kennisnetwerk Biociden heeft deze e-mail ter informatie ontvangen.

In de e-mail wordt aangegeven dat de Staatssecretaris van IenW van plan is om de vrijstellingen die zijn afgegeven in verband met COVID-19 nog één keer voor een periode van maximaal 180 dagen toe te kennen. Bedrijven die hun middel na afloop van de vrijstellingsperiode op de markt willen houden, hebben een toelating of een uitbreiding van de huidige toelating nodig. Een aanvraag tot toelating kan bij het Ctgb worden ingediend. Het is belangrijk te weten hoe dit werkt en waar u rekening mee moet houden. Daarom organiseert het KNB een webinar.


De e-mail van IenW

De afgelopen periode zijn door de Staatssecretaris van IenW een aantal generieke tijdelijke vrijstellingen verleend voor desinfectiemiddelen in verband met COVID19. Een overzicht is te vinden op https://biociden.nl/coronavirus. De termijn van deze vrijstellingen verloopt binnen afzienbare termijn (de eerste op 5 september).

Hierbij laat ik u weten dat de Staatssecretaris het voornemen heeft om deze vrijstellingen na afloop van de vrijstellingsperiode gezien de huidige situatie ten aanzien van COVID-19 alsmede met het oog op het voorkomen van tekorten voor de zorg, nog éénmaal voor een periode van maximaal 180 dagen toe te kennen (met een klein voorbehoud mbt precieze juridische formulering). Wij attenderen u daar alvast op, zodat bedrijven of distribiteurs die gebruik hebben gemaakt van die vrijstellingen weten dat zij het aanbieden op de Nederlandse markt naar alle waarschijnlijkheid kunnen voortzetten.

Bedrijven die de Nederlandse markt daarna willen blijven bedienen met nog niet regulier toegelaten desinfectiemiddelen, zullen nu via de reguliere toelatingsprocedure zo spoedig mogelijk een toelating voor hun producten aan moeten vragen bij het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) (danwel een aanvraag tot wijziging van een bestaande toelating).

Wij vragen u hierbij dit bericht in uw netwerk kenbaar te maken (via mailings, websites, nieuwsbrieven, e.d.), met de oproep om binnen de betrokken branche of sector actief te zorgen dat er (weer) wordt gewerkt met regulier toegelaten desinfectiemiddelen, en dus indien noodzakelijk er aanvragen worden ingediend bij het Ctgb. Hiermee beogen we dat na afloop van de tweede vrijstellingstermijn een afdoende aanbod van veilige en werkzame desinfectantia beschikbaar is. Wij verwijzen voor de aanvraagprocedure naar: https://www.ctgb.nl/biociden/aanvraag-indienen