Het ministerie van IenW heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) opgedragen niet te handhaven wanneer een overtreding van artikel 95 van de Europese biocidenverordening wordt geconstateerd. De overtreding moet dan wel verband houden met de levering van vrijgestelde biociden voor noodzakelijke desinfectiemiddelen door bedrijven die niet geregistreerd zijn om te mogen leveren. De vrijstellingen zijn er om over voldoende desinfecterende middelen te kunnen blijven beschikken bij de bestrijding van het coronavirus (COVID-19).