De tijdelijke vrijstellingen voor desinfectiemiddelen die tijdens de coronapandemie zijn verleend, hebben geleid tot veel (nieuwe) producenten op de markt. Dankzij deze vrijstellingen konden bedrijven middelen op basis van alcoholen produceren en op de markt brengen. De middelen mogen echter niet op de consumentenmarkt worden aangeboden. ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) ontdekten veel ongeregeldheden.

Uit ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport) inspecties is gebleken dat vooral bedrijven die nieuw zijn op de biocidenmarkt zich lang niet altijd aan de regels houden. Producten bevatten bijvoorbeeld te weinig alcohol of de etiketten gaven onjuiste informatie. Soms wilden bedrijven niet-toegelaten middelen op de markt brengen. Eén keer is er een Last Onder Dwangsom (LOD) opgelegd. Meestal werd na contact met de ILT het productieproces vroegtijdig aangepast of werden verpakkingen of etiketten verbeterd. Ongeveer vijfentwintig bedrijven hebben de productie stopgezet omdat ze niet aan de regels konden voldoen. De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft meer dan 1000 advertenties voor handgels voor particulieren offline laten halen. ILT en NVWA gaan vanaf nu streng(er) handhaven.

Nauwe samenwerking

De ILT en NVWA hebben de afgelopen maanden nauw samengewerkt bij het toezicht en handhaving op de productie op en handel in desinfectiemiddelen. De ILT controleert hierbij het aanbod van de zakelijke markt (industrie, zorgsector, kantoren, winkels), de NVWA is verantwoordelijk voor het toezicht op producten voor particulier gebruik. Omdat veel bedrijven voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt produceren, werken de ILT en de NVWA nauw samen. De NVWA voert (waar nodig) voor zowel de ILT als de NVWA het laboratoriumonderzoek naar handdesinfectiemiddelen uit.