Verschillende EU Europese unie (Europese unie)-landen hebben aan ECHA en de Europese Commissie gemeld dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een groter aantal niet-conforme (hand) desinfectiemiddelen op de markt. Nationale handhavingsinstanties ondernemen maatregelen om burgers te beschermen tegen de risico's van illegale en niet-werkzame producten.

Veel van de lidstaten melden verkoop of gebruik van desinfectiemiddelen die niet over de vereiste toelating of vrijstelling beschikken, of die geen gevarenetikettering hebben. Veel landen gaven ook aan producten te hebben gevonden waarvan werd beweerd dat ze desinfectiemiddelen waren, maar die een formulering hadden die niet voldoende effectief kan zijn tegen virussen. Dit komt bijvoorbeeld door te lage concentraties van werkzame stoffen in de aangeboden middelen.

 Nationale handhavingsinstanties voeren marktinspecties uit en controleren op online verkoop. Handhavingsmaatregelen omvatten boetes en het uit de handel nemen van de producten.

 Lees het volledige nieuwsbericht op de website van ECHA.