Het ministerie van IenW Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) gaf dinsdag 24 maart een derde vrijstelling voor handdesinfectiemiddelen af. Deze derde vrijstelling betreft het produceren en op de markt brengen van niet-toegelaten handdesinfectiemiddelen zoals geformuleerd door het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA).

De handdesinfectiemiddelen worden door apotheken geproduceerd en mogen alleen gebruikt worden door professionele zorgaanbieders.

De vrijgestelde handdesinfectiemiddelen moeten geproduceerd, verpakt en bewaard worden volgens de aanwijzingen in de LNA-mededeling ‘Handdesinfectantia voor professioneel gebruik’.

Particulieren dienen de adviezen van het RIVM te volgen en regelmatig de handen grondig te wassen. Desinfectie is dan niet nodig.