De coronacrisis kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot vertraging bij dossiervorming. Het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) neemt een verzoek om uitstel alleen in behandeling wanneer het zeer goed onderbouwd is en gerelateerd aan COVID-19.

De aanvrager dient te beargumenteren waarom en hoeveel tijd extra nodig is. Het liefst voorzien van ondersteunende documentatie van uitvoerende laboratoria en een toelichting welke acties al ondernomen zijn om de vertraging te voorkomen en te beperken. Hierbij volgen wij de Europese Commissie die stelt dat lengte uitstel, reden en oorspronkelijke reactietermijn in verhouding moeten zijn. Er wordt slechts één keer uitstel gegeven gedurende een korte periode (maand/enkele maanden).

Zie ook het nieuwsbericht van het Ctgb.