Uitleg bij ECHA's 'Aanstaande deadlines'

ECHA publiceert een lijst van deadlines of 'uiterste termijnen' die volgen uit de biocidenverordening ( BPR Biocidal Product Regulation (Biocidal Product Regulation)). De lijst is bedoeld om bedrijven te helpen aan verplichtingen van de biocidenverordening en de verordening systematisch onderzoek werkzame stoffen van biociden ('werkprogramma') te voldoen.

De lijst is te vinden op de ECHA website en heet Aanstaande deadlines. Er is een aantal redenen waarom een deadline bekend wordt gemaakt.

  • Terugtrekking van alle deelnemers. Werkzame stoffen die in het werkprogramma zijn opgenomen hebben tenminste één deelnemer. Dat is een bedrijf dat een aanvraag heeft ingediend om de combinatie van een werkzame stof en productsoort in het werkprogramma op te nemen. Er zijn verschillende redenen waarom een deelnemer zich kan terugtrekken. Wanneer alle deelnemers zich hebben teruggetrokken wordt de werkzame stof uiteindelijk 'niet goedgekeurd' door de Europese Commissie. Dit kan nadelig zijn voor bedrijven die rekenen op de (toekomstige) goedkeuring van deze werkzame stof, bijvoorbeeld omdat zij deze in hun biociden gebruiken. Er is gedurende 12 maanden gelegenheid voor andere bedrijven om deelnemer te worden. ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer.
  • Herdefiniëring van de werkzame stof. Tijdens de beoordeling van een werkzame stof kan geconcludeerd worden dat geen conclusies kunnen worden getrokken op basis van de oorspronkelijk gedefinieerde identiteit van de werkzame stof. De identiteit van de werkzame stof kan dan worden aangepast in het biocidenregister. De werkzame stof met de oude identiteit blijft nog enige tijd opgenomen in het werkprogramma. ECHA publiceert een open uitnodiging voor het overnemen van de rol van deelnemer voor de werkzame stof met deze oude identiteit. Er is gedurende 12 maanden gelegenheid om deelnemer te worden.
  • Stoffen die 'hebben geprofiteerd' van de derogatie voor levensmiddelen en diervoeders. In het Engels: substances that benefitted from the derogation for food and feed. In de biocidenrichtlijn (BPD, 98/8/EG) was een derogatie opgenomen. Werkzame stoffen konden toch tot de markt worden toegelaten als ze niet waren opgenomen in het werkprogramma of niet waren opgenomen in bijlage I of IA van de BPD. Het ging bij deze derogatie om werkzame stoffen die alleen bestaan uit levensmiddelen of diervoeders die bestemd zijn voor gebruik als insectwerende of lokstoffen in PT19.
    Onder de BPR moet voor deze werkzame stoffen een verklaring van belangstelling voor kennisgeving worden ingediend om ze in het werkprogramma op te nemen. Op de lijst met aanstaande deadlines wordt aangegeven voor welke datum deze verklaring van belangstelling moet worden ingediend.
  • Goedgekeurde kennisgevingen (Succesful notifications). Het betreft hier deadlines voor het indienen van een aanvraag voor goedkeuring van een werkzame stof/productsoort combinatie. Deze deadlines volgen uit conforme (goedgekeurde) kennisgevingen. Wanneer ECHA een kennisgeving conform heeft bevonden, wil dat zeggen dat deze kennisgeving in overeenstemming is met artikel 17 (5) van het werkprogramma. Bijvoorbeeld: de verlangde informatie is tijdig geleverd, de administratieve handelingen zijn akkoord en de vergoedingen zijn tijdig betaald. Hierop volgt een kennisgeving dat de werkzame stof/productsoort-combinatie in het werkprogramma wordt opgenomen. Dat kunnen ook kennisgevingen zijn uit een van de hierboven genoemde categorieën. ECHA houdt een 'List of notifications' bij waarop deze kennisgevingen verzameld zijn. Een link naar deze List of notifications staat onderaan de pagina met Aanstaande deadlines.
    Werkzame stof/productsoort combinaties waarvoor geen kennisgeving is ontvangen of kennisgevingen die als niet conform beoordeeld zijn, zijn in deel II van deze lijst opgenomen.