De adviezen van het BPC (BPC opinions) zijn tegelijk adviezen van ECHA. ECHA stuurt het advies met het beoordelingsrapport van de werkzame stof, toegepast in één of meer productsoorten, naar de Europese Commissie. Het gaat om adviezen over: goedkeuring, verlenging van goedkeuring, niet-goedkeuring, herziening, voorwaarden bij de goedkeuring, opname als 'laag risico-stof' en/of aanwijzen als kandidaat voor vervanging.