Het Permanent Comité voor biociden (SCBP) bestaat uit vertegenwoordigers van de Europese lidstaten en wordt voorgezeten door de Europese Commissie. Het comité stemt over de concept-wetstekst. De Europese Commissie neemt een besluit over de aan te nemen wetstekst en baseert zich daarbij op de het stemadvies en de bespreking in de SCBP.