De aanvrager dient een dossier in voor het gebruik van een werkzame stof in één of meer productsoorten bij de bevoegde autoriteit (Competent Authority; CA) van een EU Europese unie (Europese unie) lidstaat. Dossiervereisten volgen uit de Europese biocidenverordening, Bijlage II en III; Bijlage IV omschrijft mogelijkheden tot aanpassing van de vereisten. ECHA publiceert de dossiervereisten, die ook wel ‘Information requirements’ worden genoemd.