Het besluit over goedkeuring of niet-goedkeuring van een werkzame stof wordt vastgelegd in een uitvoeringsverordening (Commission implementing regulation). Na ontvangst van beoordelingsrapport (AR) en het advies van het Comité voor Biociden (BPC opinion) stelt de Europese Commissie een concept wetstekst op. Dit concept wordt geagendeerd in een vergadering van het Permanent Comité voor biociden (SCBP, Standing Committee on Biocidal Products).