Deze versie en eventueel overgebleven wetenschappelijk inhoudelijk commentaar worden door experts van bevoegde autoriteiten (CA’s) besproken in werkgroepen. Er zijn vier werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van het BPC opereren. De werkgroepen richten zich op: werkzaamheid, analytiek en fysisch-chemische eigenschappen, gezondheidsrisico’s voor de mens en risico’s voor het milieu.