Het concept beoordelingsrapport (draft CAR) wordt na de werkgroepvergaderingen aangepast door de beoordelende bevoegde autoriteit (eCA) tot draft final CAR. Een samenvatting van de CAR wordt door ECHA naar het BPC gestuurd, dit heet het Assessment Report (AR of beoordelingsrapport). Het BPC baseert zich voor zijn adviezen op dit definitieve beoordelingsrapport.