Bevoegde autoriteiten (CAs) van niet beoordelende lidstaten en de aanvrager geven commentaar op het beoordelingsrapport (first draft CAR). ECHA verzamelt alle commentaren stuurt deze naar de beoordelende CA (eCA).