De beoordelende bevoegde autoriteit (eCA) past het beoordelingsrapport (CAR) aan en identificeert onderwerpen waarover geen overeenstemming is bereikt. De aanvrager, de eCA en de commentaar gevende bevoegde autoriteit bespreken het commentaar en zoeken naar oplossingen. Hierna agendeert ECHA het rapport met of zonder eventuele overgebleven discussiepunten voor de vergadering van expert-werkgroepen (zie volgende stap).