Een biocide mag alleen op de EU Europese unie (Europese unie)-markt worden verhandeld als de producent of leverancier van de daarin relevante stof, of de producent of leverancier van het biocide voor de betreffende productsoort, voorkomt op de artikel 95-lijst van de Biocidenverordening.

U vindt meer informatie over de artikel 95-lijst pagina op de website van het Ctgb College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden ): artikel 95-lijst.

De lijst wordt opgesteld door ECHA en wordt regelmatig herzien. Zie hiervoor de ECHA pagina over de artikel 95-lijst. Vanaf deze pagina kan de lijst worden gedownload.