Verklaring van een aantal termen die bij in situ biociden worden gebruikt.

In situ vorming is de reactie van een of meer precursors zodat de werkzame stof direct gevormd wordt op de plaats van toepassing zonder isolatie, zuivering, opslag of transport.

Een precursor is een stof of mengsel waaruit een werkzame stof (hieronder vallen ook vrije radicalen) in situ gevormd wordt.

Een apparaat is de uitrusting of technologie die gebruikt wordt in het in situ vormingsproces. Het apparaat kan de gebruiker instellen, zodat de chemische reactie en samenstelling van de werkzame stof beïnvloed wordt. Apparaten zijn geen biociden en kunnen daarom geen toelating krijgen. Specifieke apparaten kunnen wel met naam genoemd worden in een toelating van een in situ gegenereerde biocide.

Vrije radicalen zijn werkzame stoffen met een (zeer) korte levensduur. Vanwege de korte levensduur en hoge reactiviteit moeten deze radicalen, wanneer ze toegepast worden als biocide, in situ gegenereerd worden. Vrije radicalen worden gedefinieerd als atomen of moleculen met een ongepaard elektron. Singletzuurstof is strikt genomen geen vrij radicaal maar wordt voor het gemak ook tot deze categorie gerekend.

 Systeem. Het geheel van de in situ gegenereerde werkzame stof, de precursor(s) en de manier waarop de precursor in de werkzame stof wordt omgezet, wordt ‘systeem’ genoemd.