Een in situ gegenereerde werkzame stof is een werkzame stof die gegenereerd wordt op de plaats van gebruik, uit stoffen of mengsels van stoffen. De stoffen of mengsels waaruit de werkzame stoffen gegenereerd worden heten precursors.

Stoffen met een biocide werking kunnen in situ gegenereerd worden, bijvoorbeeld door:

  • een chemische reactie, bijvoorbeeld chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet en een sterk zuur,
  • elektrolyse en elektrische generatie, bijvoorbeeld chloordioxide gegenereerd uit natriumchloriet middels elektrolyse,
  • verbranding, bijvoorbeeld rookpatronen die ontstaan door de verbranding van zwavel,
  • UV licht, bijvoorbeeld als radicalen gevormd worden door UV bestraling van titaniumdioxide,
  • vrijkomen van werkzame stoffen onder gebruikscondities. Een voorbeeld hiervan zijn formaldehyde releasers, dit zijn stoffen waaruit langzaam formaldehyde vrijkomt.

Systeem

Het geheel van de in situ gegenereerde werkzame stof, de precursor(s) en de manier waarop de precursor in de werkzame stof wordt omgezet, wordt een ‘systeem’ genoemd. De industrie investeert in de ontwikkeling van de apparatuur om het biocide op te wekken en heeft dus baat bij de bescherming van het ‘systeem’ (middels een toelating). Daarom koppelen bedrijven vaak de toelating aan het ‘systeem’.

Goedkeuring en toelating

De gegenereerde werkzame stoffen (in combinatie met precursors) moeten worden of zijn goedgekeurd in het Europese werkprogramma voor goedkeuring van werkzame stoffen. Na goedkeuring van de werkzame stof in Europa moet voor elk individueel systeem (bijvoorbeeld in situ gegenereerd actief chloor uit natriumchloride van firma X) een toelating als biocide aangevraagd worden.